Công Ty
LCS ( HNX )
3 ()
  -  Công ty Cổ phần LICOGI 166
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  85.000
      Thư giá  8,467.784
      Cổ tức /cp   
      Tỷ suất cổ tức   
      Doanh Thu/CP   20,745.589
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -33.93%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  6.15%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -33.93%
      Tăng trưởng tổng tài sản  11.07%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  17.14%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  10.31%
      Lợi nhuận trước thuế biên  0.41%
      Lợi nhuận ròng biên  0.41%
      EBITDA  1.140
      ROA  0.30%
      ROE  1.01%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  0.928
      Thanh toán nhanh  0.409
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  3.86%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  32.47%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  13.77%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  2.268
      Vòng quay phải trả  12.335
      Vòng quay tồn kho  4.089
      Chu kỳ tiền mặt  221.214
      Vòng quay tổng tài sản  0.723
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  2.233
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm