Công Ty
UDC ( HSX )
3 ()
  -  Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  144.000
      Thư giá  10,778.906
      Cổ tức /cp   
      Tỷ suất cổ tức   
      Doanh Thu/CP   28,185.825
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  41.26%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -8.94%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  41.26%
      Tăng trưởng tổng tài sản  -39.92%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -27.70%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  5.98%
      Lợi nhuận trước thuế biên  0.74%
      Lợi nhuận ròng biên  0.51%
      EBITDA  1.410
      ROA  0.35%
      ROE  1.34%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.272
      Thanh toán nhanh  0.469
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  17.73%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  27.49%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  51.12%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  5.722
      Vòng quay phải trả  2.328
      Vòng quay tồn kho  1.750
      Chu kỳ tiền mặt  115.944
      Vòng quay tổng tài sản  0.680
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  2.142
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm