Công Ty
PXI ( HSX )
2 ()
  -  Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  -484.000
      Thư giá  9,999.505
      Cổ tức /cp   
      Tỷ suất cổ tức   
      Doanh Thu/CP   15,446.486
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -78.22%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -
      Tăng trưởng tổng tài sản  -0.36%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -6.81%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  5.17%
      Lợi nhuận trước thuế biên  -3.14%
      Lợi nhuận ròng biên  -3.14%
      EBITDA  26.216
      ROA  -1.17%
      ROE  -4.52%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.414
      Thanh toán nhanh  0.658
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  5.56%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  39.02%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  22.98%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  0.887
      Vòng quay phải trả  3.601
      Vòng quay tồn kho  1.206
      Chu kỳ tiền mặt  614.370
      Vòng quay tổng tài sản  0.373
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  2.162
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm