Công Ty
DC2 ( HNX )
6 ()
  -  Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2
Mã CK       
     
  2017 2016
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  1,224.000 1,272.000
      Thư giá  12,487.138 12,253.225
      Cổ tức /cp  800.000 -
      Tỷ suất cổ tức  12.12%  
      Doanh Thu/CP   38,988.873 56,202.424
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -4.10% 949.86%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  16.89% 118.27%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -4.10% 949.86%
      Tăng trưởng tổng tài sản  21.28% -12.11%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  34.29% 3.98%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  11.37% 6.74%
      Lợi nhuận trước thuế biên  3.14% 2.26%
      Lợi nhuận ròng biên  3.14% 2.26%
      EBITDA  2.431 1.611
      ROA  3.45% 3.74%
      ROE  9.89% 10.95%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  1.341 1.308
      Thanh toán nhanh  0.616 0.520
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  2.34%  
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  43.08% 29.97%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  7.29%  
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  3.126 7.081
      Vòng quay phải trả  7.411 6.656
      Vòng quay tồn kho  2.090 2.932
      Chu kỳ tiền mặt  242.146 121.508
      Vòng quay tổng tài sản  1.098 1.653
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  10.517 21.634
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm