Công Ty
NNC ( HSX )
42 ()
  -  Công ty Cổ phần Đá Núi nhỏ
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  7,759.502
      Thư giá  18,610.340
      Cổ tức /cp  4,500.001
      Tỷ suất cổ tức  9.03%
      Doanh Thu/CP   26,630.740
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  49.77%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  32.18%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  49.77%
      Tăng trưởng tổng tài sản  23.64%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  42.60%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  42.10%
      Lợi nhuận trước thuế biên  39.70%
      Lợi nhuận ròng biên  31.67%
      EBITDA  4.836
      ROA  41.34%
      ROE  49.13%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  3.993
      Thanh toán nhanh  2.252
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản   
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản   
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu   
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  37.987
      Vòng quay phải trả  21.926
      Vòng quay tồn kho  2.504
      Chu kỳ tiền mặt  139.105
      Vòng quay tổng tài sản  1.305
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  36.236
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm