Công Ty
FPC ( HSX )
  -  Công ty Cổ phần Full Power
Mã CK       
     
  2017 2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - - -
      EPS  - - -
      Thư giá  - - -
      Cổ tức /cp  - - -
      Tỷ suất cổ tức  - - -
      Doanh Thu/CP   - - -
TĂNG TRƯỞNG  - - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  - - -
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  - - -
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  - - -
      Tăng trưởng tổng tài sản  - - -
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  - - -
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - - -
      Lợi nhuận gộp biên  - - -
      Lợi nhuận trước thuế biên  - - -
      Lợi nhuận ròng biên  - - -
      EBITDA  - - -
      ROA  - - -
      ROE  - - -
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - - -
      Thanh toán hiện tại  - - -
      Thanh toán nhanh  - - -
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  - - -
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  - - -
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  - - -
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - - -
      Vòng quay phải thu  - - -
      Vòng quay phải trả  - - -
      Vòng quay tồn kho  - - -
      Chu kỳ tiền mặt  - - -
      Vòng quay tổng tài sản  - - -
      Vòng quay tài sản dài hạn  - - -
      Vòng quay tài sản cố định  - - -
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm