Công Ty
VC9 ( HNX )
10 ()
  -  Công ty Cổ phần Xây dựng số 9
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  1,187.000
      Thư giá  16,366.670
      Cổ tức /cp  1,000.000
      Tỷ suất cổ tức  11.59%
      Doanh Thu/CP   72,569.406
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  25.27%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -2.53%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  25.27%
      Tăng trưởng tổng tài sản  2.97%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  0.25%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  6.88%
      Lợi nhuận trước thuế biên  1.73%
      Lợi nhuận ròng biên  1.64%
      EBITDA  1.205
      ROA  1.02%
      ROE  7.26%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.047
      Thanh toán nhanh  0.504
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản   
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  17.66%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu   
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  1.770
      Vòng quay phải trả  2.968
      Vòng quay tồn kho  1.638
      Chu kỳ tiền mặt  306.968
      Vòng quay tổng tài sản  0.626
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  14.293
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm