Công Ty
VIT ( HNX )
13 ()
  -  Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  3,258.810
      Thư giá  12,856.115
      Cổ tức /cp   
      Tỷ suất cổ tức  6.51%
      Doanh Thu/CP   54,940.301
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  53.49%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  31.31%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  53.49%
      Tăng trưởng tổng tài sản  13.15%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  12.61%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  13.96%
      Lợi nhuận trước thuế biên  7.42%
      Lợi nhuận ròng biên  5.93%
      EBITDA  2.545
      ROA  7.89%
      ROE  27.29%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  0.832
      Thanh toán nhanh  0.378
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  20.85%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  56.29%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  71.15%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  34.826
      Vòng quay phải trả  10.862
      Vòng quay tồn kho  5.514
      Chu kỳ tiền mặt  43.195
      Vòng quay tổng tài sản  1.330
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  2.227
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm