Công Ty
ICG ( HNX )
6 ()
  -  Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  264.000
      Thư giá  13,520.573
      Cổ tức /cp   
      Tỷ suất cổ tức  8.70%
      Doanh Thu/CP   1,027.075
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -67.23%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -36.16%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -67.23%
      Tăng trưởng tổng tài sản  5.27%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  13.25%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  73.33%
      Lợi nhuận trước thuế biên  31.00%
      Lợi nhuận ròng biên  28.60%
      EBITDA  9.528
      ROA  1.67%
      ROE  1.97%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  3.547
      Thanh toán nhanh  0.543
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản   
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  9.03%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu   
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  1.836
      Vòng quay phải trả  1.118
      Vòng quay tồn kho  0.030
      Chu kỳ tiền mặt  11,979.161
      Vòng quay tổng tài sản  0.058
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  0.632
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm