Công Ty
QST ( HNX )
12 ()
  -  Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  1,442.000 1,478.000
      Thư giá  11,992.368 11,946.693
      Cổ tức /cp  1,200.000 1,200.000
      Tỷ suất cổ tức  12.12% 14.46%
      Doanh Thu/CP   47,874.802 41,649.940
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -0.31% 1.52%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  12.49% -12.05%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -0.31% 1.52%
      Tăng trưởng tổng tài sản  3.34% 3.62%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  6.20% 9.65%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  17.96% 18.35%
      Lợi nhuận trước thuế biên  4.30% 4.53%
      Lợi nhuận ròng biên  3.40% 3.92%
      EBITDA  3.437 2.882
      ROA  7.87% 8.17%
      ROE  12.05% 12.33%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  0.593 0.625
      Thanh toán nhanh  0.191 0.148
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  0.29% 0.30%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  26.17% 22.25%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  0.51% 0.52%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  36.886 37.547
      Vòng quay phải trả  14.801 9.836
      Vòng quay tồn kho  13.019 11.664
      Chu kỳ tiền mặt  13.308 3.906
      Vòng quay tổng tài sản  2.314 2.084
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  3.434 3.175
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm