Công Ty
VHL ( HNX )
19 ()
  -  Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  4,661.598
      Thư giá  22,888.175
      Cổ tức /cp  -
      Tỷ suất cổ tức  4.21%
      Doanh Thu/CP   77,125.377
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  8.74%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  16.64%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  8.74%
      Tăng trưởng tổng tài sản  17.88%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  15.99%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  20.43%
      Lợi nhuận trước thuế biên  7.58%
      Lợi nhuận ròng biên  6.07%
      EBITDA  3.775
      ROA  9.58%
      ROE  21.79%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.145
      Thanh toán nhanh  0.173
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  16.65%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  23.10%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  38.43%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  306.814
      Vòng quay phải trả  13.673
      Vòng quay tồn kho  4.119
      Chu kỳ tiền mặt  63.288
      Vòng quay tổng tài sản  1.580
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  2.944
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm