Công Ty
VCC ( HNX )
10 ()
  -  Công ty Cổ phần Vinaconex 25
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  2,708.886
      Thư giá  13,302.580
      Cổ tức /cp  1,432.558
      Tỷ suất cổ tức  14.91%
      Doanh Thu/CP   136,172.574
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -9.67%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  9.91%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -9.67%
      Tăng trưởng tổng tài sản  26.63%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  1.93%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  8.75%
      Lợi nhuận trước thuế biên  2.70%
      Lợi nhuận ròng biên  2.15%
      EBITDA  1.885
      ROA  3.51%
      ROE  20.41%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.070
      Thanh toán nhanh  0.874
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  1.24%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  17.36%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  8.67%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  2.750
      Vòng quay phải trả  4.565
      Vòng quay tồn kho  10.962
      Chu kỳ tiền mặt  86.304
      Vòng quay tổng tài sản  1.632
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  21.871
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm