Công Ty
VCS ( HNX )
57 ()
  -  Công ty cổ phần VICOSTONE
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  8,109.752
      Thư giá  18,089.202
      Cổ tức /cp  2,385.051
      Tỷ suất cổ tức  2.50%
      Doanh Thu/CP   40,143.632
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  67.06%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  30.69%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  67.06%
      Tăng trưởng tổng tài sản  20.01%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  8.20%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  30.87%
      Lợi nhuận trước thuế biên  25.34%
      Lợi nhuận ròng biên  21.05%
      EBITDA  8.260
      ROA  22.09%
      ROE  53.06%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.592
      Thanh toán nhanh  0.653
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  5.27%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  37.73%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  12.17%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  5.542
      Vòng quay phải trả  7.586
      Vòng quay tồn kho  1.721
      Chu kỳ tiền mặt  230.483
      Vòng quay tổng tài sản  1.050
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  5.173
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm