Công Ty
TTC ( HNX )
10 ()
  -  Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  3,070.000
      Thư giá  18,050.341
      Cổ tức /cp  1,500.000
      Tỷ suất cổ tức  8.15%
      Doanh Thu/CP   58,988.112
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -2.27%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -0.74%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -2.27%
      Tăng trưởng tổng tài sản  9.58%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  15.59%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  15.74%
      Lợi nhuận trước thuế biên  7.58%
      Lợi nhuận ròng biên  6.06%
      EBITDA  3.933
      ROA  11.81%
      ROE  17.75%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.951
      Thanh toán nhanh  0.991
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản   
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  5.94%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu   
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  14.424
      Vòng quay phải trả  14.024
      Vòng quay tồn kho  4.537
      Chu kỳ tiền mặt  79.946
      Vòng quay tổng tài sản  1.948
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  12.772
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm