Công Ty
VC2 ( HNX )
13 ()
  -  Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  1,068.000
      Thư giá  18,193.672
      Cổ tức /cp  1,000.000
      Tỷ suất cổ tức  6.74%
      Doanh Thu/CP   69,125.476
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  7.79%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  64.54%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  7.79%
      Tăng trưởng tổng tài sản  61.10%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  16.33%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  11.04%
      Lợi nhuận trước thuế biên  2.97%
      Lợi nhuận ròng biên  1.54%
      EBITDA  3.533
      ROA  0.78%
      ROE  5.84%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.025
      Thanh toán nhanh  0.297
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  0.02%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  14.99%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  0.19%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  2.562
      Vòng quay phải trả  7.766
      Vòng quay tồn kho  0.842
      Chu kỳ tiền mặt  530.580
      Vòng quay tổng tài sản  0.504
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  7.894
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm