Công Ty
QNC ( UPCOM)
2 ()
  -  Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  -3,497.666
      Thư giá  7,289.836
      Cổ tức /cp   
      Tỷ suất cổ tức   
      Doanh Thu/CP   58,259.212
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -6.72%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -
      Tăng trưởng tổng tài sản  4.81%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -7.84%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  11.24%
      Lợi nhuận trước thuế biên  -5.84%
      Lợi nhuận ròng biên  -6.00%
      EBITDA  0.596
      ROA  -3.25%
      ROE  -38.65%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  0.829
      Thanh toán nhanh  0.208
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  33.46%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  58.89%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  505.40%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  6.306
      Vòng quay phải trả  4.253
      Vòng quay tồn kho  3.013
      Chu kỳ tiền mặt  93.456
      Vòng quay tổng tài sản  0.541
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  1.045
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm