Công Ty
HTP ( HNX )
10 ()
  -  Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  612.000 694.000
      Thư giá  12,168.123 12,305.823
      Cổ tức /cp  - 750.000
      Tỷ suất cổ tức  4.17% 8.33%
      Doanh Thu/CP   7,131.207 8,708.728
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -11.82% -20.06%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -19.01% 2.00%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -11.82% -20.06%
      Tăng trưởng tổng tài sản  -1.75% -2.38%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -1.12% -0.85%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  17.33% 17.52%
      Lợi nhuận trước thuế biên  10.76% 10.13%
      Lợi nhuận ròng biên  8.59% 7.97%
      EBITDA  36.371 18.186
      ROA  4.66% 5.18%
      ROE  5.00% 5.62%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  11.542 10.519
      Thanh toán nhanh  10.982 9.826
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản     
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản     
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu     
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  0.938 1.817
      Vòng quay phải trả  16.442 21.742
      Vòng quay tồn kho  11.783 12.457
      Chu kỳ tiền mặt  398.782 213.410
      Vòng quay tổng tài sản  0.543 0.649
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  2.554 3.086
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm