Công Ty
VTV ( HNX )
6 ()
  -  Công ty cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  1,847.000
      Thư giá  13,830.684
      Cổ tức /cp  1,500.000
      Tỷ suất cổ tức  8.26%
      Doanh Thu/CP   104,521.792
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  35.07%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  0.18%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  35.07%
      Tăng trưởng tổng tài sản  27.95%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  27.42%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  10.61%
      Lợi nhuận trước thuế biên  2.21%
      Lợi nhuận ròng biên  1.77%
      EBITDA  5.962
      ROA  3.93%
      ROE  13.60%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.057
      Thanh toán nhanh  0.566
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  3.04%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  43.50%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  11.59%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  5.425
      Vòng quay phải trả  9.084
      Vòng quay tồn kho  7.588
      Chu kỳ tiền mặt  75.414
      Vòng quay tổng tài sản  2.224
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  9.314
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm