Công Ty
SD6 ( HNX )
2 ()
  -  Công ty Cổ phần Sông Đà 6
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  1,279.000
      Thư giá  14,385.605
      Cổ tức /cp  1,200.000
      Tỷ suất cổ tức  13.33%
      Doanh Thu/CP   25,923.551
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -23.69%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -21.87%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -23.69%
      Tăng trưởng tổng tài sản  3.93%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -2.46%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  19.32%
      Lợi nhuận trước thuế biên  6.76%
      Lợi nhuận ròng biên  5.39%
      EBITDA  2.398
      ROA  3.41%
      ROE  8.80%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.043
      Thanh toán nhanh  0.472
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  0.69%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  33.79%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  2.01%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  2.238
      Vòng quay phải trả  3.878
      Vòng quay tồn kho  1.584
      Chu kỳ tiền mặt  300.225
      Vòng quay tổng tài sản  0.632
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  5.025
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm