Công Ty
SJC ( HNX )
1 ()
  -  Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  -528.000
      Thư giá  14,274.947
      Cổ tức /cp   
      Tỷ suất cổ tức   
      Doanh Thu/CP   1,229.777
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -37.25%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -
      Tăng trưởng tổng tài sản  99.48%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  80.07%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  31.47%
      Lợi nhuận trước thuế biên  -42.65%
      Lợi nhuận ròng biên  -42.91%
      EBITDA  21.808
      ROA  -0.45%
      ROE  -3.63%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  5.285
      Thanh toán nhanh  0.481
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  46.68%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  46.86%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  514.75%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  0.155
      Vòng quay phải trả  6.325
      Vòng quay tồn kho  0.010
      Chu kỳ tiền mặt  38,590.242
      Vòng quay tổng tài sản  0.010
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  0.272
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm