Công Ty
VC6 ( HNX )
7 ()
  -  Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  946.000
      Thư giá  14,066.688
      Cổ tức /cp  900.000
      Tỷ suất cổ tức  12.77%
      Doanh Thu/CP   90,918.756
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  225.19%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  41.36%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  225.19%
      Tăng trưởng tổng tài sản  32.28%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  23.30%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  4.43%
      Lợi nhuận trước thuế biên  1.20%
      Lợi nhuận ròng biên  1.04%
      EBITDA  3.444
      ROA  1.23%
      ROE  6.88%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.042
      Thanh toán nhanh  0.609
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  0.21%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  25.14%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  1.28%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  2.647
      Vòng quay phải trả  2.632
      Vòng quay tồn kho  3.716
      Chu kỳ tiền mặt  97.726
      Vòng quay tổng tài sản  1.184
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  13.016
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm