Công Ty
S99 ( HNX )
7 ()
  -  Công ty Cổ phần SCI
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  392.000
      Thư giá  11,361.698
      Cổ tức /cp   
      Tỷ suất cổ tức   
      Doanh Thu/CP   7,552.762
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -46.08%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  609.66%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -46.08%
      Tăng trưởng tổng tài sản  14.25%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  18.22%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  14.40%
      Lợi nhuận trước thuế biên  5.01%
      Lợi nhuận ròng biên  5.19%
      EBITDA  28.243
      ROA  1.67%
      ROE  3.51%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.792
      Thanh toán nhanh  1.036
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  13.48%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  33.16%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  29.76%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  2.108
      Vòng quay phải trả  5.026
      Vòng quay tồn kho  1.675
      Chu kỳ tiền mặt  319.267
      Vòng quay tổng tài sản  0.321
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  1.515
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm