Công Ty
L18 ( HNX )
10 ()
  -  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  1,849.000
      Thư giá  24,647.030
      Cổ tức /cp   
      Tỷ suất cổ tức  10.43%
      Doanh Thu/CP   280,726.754
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  19.12%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  64.02%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  19.12%
      Tăng trưởng tổng tài sản  3.21%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  4.15%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  6.72%
      Lợi nhuận trước thuế biên  2.19%
      Lợi nhuận ròng biên  0.66%
      EBITDA  1.523
      ROA  0.70%
      ROE  7.57%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.067
      Thanh toán nhanh  0.680
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  6.06%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  25.70%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  66.28%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  2.419
      Vòng quay phải trả  2.411
      Vòng quay tồn kho  4.645
      Chu kỳ tiền mặt  78.311
      Vòng quay tổng tài sản  1.057
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  8.361
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm