Công Ty
PCM ( UPCOM)
  -  Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  379.000
      Thư giá  15,363.589
      Cổ tức /cp  -
      Tỷ suất cổ tức  -
      Doanh Thu/CP   30,465.652
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -
      Tăng trưởng tổng tài sản  -
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  17.90%
      Lợi nhuận trước thuế biên  1.33%
      Lợi nhuận ròng biên  1.24%
      EBITDA  -
      ROA  -
      ROE  -
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.758
      Thanh toán nhanh  0.968
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản   
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  3.48%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu   
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  -
      Vòng quay phải trả  -
      Vòng quay tồn kho  -
      Chu kỳ tiền mặt  -
      Vòng quay tổng tài sản  -
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  -
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm