Công Ty
EVG ( HSX )
2 ()
  -  Công ty cổ phần Tập đoàn Everland
Mã CK       
     
  2017 2016
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  837.000 481.000
      Thư giá  11,606.764 10,776.343
      Cổ tức /cp  - -
      Tỷ suất cổ tức  - -
      Doanh Thu/CP   16,488.261 12,676.606
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  105.49% 39.00%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  148.50% 13.92%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  105.49% 39.00%
      Tăng trưởng tổng tài sản  0.89% 74.09%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  6.93% 74.17%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  8.39% 4.93%
      Lợi nhuận trước thuế biên  6.73% 4.75%
      Lợi nhuận ròng biên  5.34% 3.79%
      EBITDA  5.265 -
      ROA  6.77% 4.20%
      ROE  7.48% 5.00%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  5.365 4.437
      Thanh toán nhanh  1.602 3.252
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  0.11%  
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  3.52% 4.56%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  0.13%  
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  4.182 1.812
      Vòng quay phải trả  28.475 16.890
      Vòng quay tồn kho  5.602 7.349
      Chu kỳ tiền mặt  139.992 229.490
      Vòng quay tổng tài sản  1.267 1.109
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  74.556 165.353
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm