Công Ty
MSC ( )
18 ()
  -  Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  1,324.000
      Thư giá  18,494.539
      Cổ tức /cp  1,500.000
      Tỷ suất cổ tức  -
      Doanh Thu/CP   87,714.175
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -47.52%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -16.93%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -47.52%
      Tăng trưởng tổng tài sản  13.99%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  16.22%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  7.63%
      Lợi nhuận trước thuế biên  1.84%
      Lợi nhuận ròng biên  1.56%
      EBITDA  -
      ROA  3.17%
      ROE  7.16%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.252
      Thanh toán nhanh  0.349
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản   
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  53.29%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu   
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  19.841
      Vòng quay phải trả  125.972
      Vòng quay tồn kho  4.227
      Chu kỳ tiền mặt  102.132
      Vòng quay tổng tài sản  2.033
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  12.977
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm