Công Ty
VNE ( HSX )
3 ()
  -  Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  113.000
      Thư giá  10,659.784
      Cổ tức /cp   
      Tỷ suất cổ tức   
      Doanh Thu/CP   8,714.924
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -90.21%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -30.58%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -90.21%
      Tăng trưởng tổng tài sản  -18.23%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -20.35%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  15.08%
      Lợi nhuận trước thuế biên  1.32%
      Lợi nhuận ròng biên  1.30%
      EBITDA  11.878
      ROA  0.59%
      ROE  1.06%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.701
      Thanh toán nhanh  0.876
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  0.31%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  10.88%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  0.50%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  2.198
      Vòng quay phải trả  5.481
      Vòng quay tồn kho  11.207
      Chu kỳ tiền mặt  132.422
      Vòng quay tổng tài sản  0.455
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  2.544
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm