Công Ty
VGC ( HSX )
15 ()
  -  Tổng Công ty Viglacera – CTCP
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  1,842.788
      Thư giá  12,875.173
      Cổ tức /cp   
      Tỷ suất cổ tức   
      Doanh Thu/CP   29,194.155
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  56.45%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  15.25%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  56.45%
      Tăng trưởng tổng tài sản  11.37%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  17.52%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  24.31%
      Lợi nhuận trước thuế biên  9.45%
      Lợi nhuận ròng biên  6.31%
      EBITDA  3.116
      ROA  4.17%
      ROE  14.85%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.210
      Thanh toán nhanh  0.416
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  7.88%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  16.52%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  25.90%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  9.566
      Vòng quay phải trả  6.138
      Vòng quay tồn kho  2.168
      Chu kỳ tiền mặt  147.423
      Vòng quay tổng tài sản  0.660
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  1.558
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm