Công Ty
SJS ( HSX )
15 ()
  -  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  1,807.000 2,273.000
      Thư giá  21,170.808 19,959.942
      Cổ tức /cp  1,000.000 500.000
      Tỷ suất cổ tức  4.35% 2.13%
      Doanh Thu/CP   5,192.441 8,637.271
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -20.48% 43.93%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -21.38% -5.54%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -20.48% 43.93%
      Tăng trưởng tổng tài sản  4.09% 5.80%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -7.08% 1.42%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  48.12% 36.79%
      Lợi nhuận trước thuế biên  44.43% 33.93%
      Lợi nhuận ròng biên  34.81% 26.31%
      EBITDA  10.689 9.449
      ROA  3.06% 4.04%
      ROE  8.79% 12.07%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  1.522 1.218
      Thanh toán nhanh  0.369 0.272
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  2.51% 3.11%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  14.45% 21.12%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  7.15% 9.01%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  0.785 2.123
      Vòng quay phải trả  1.764 -10.147
      Vòng quay tồn kho  0.099 0.153
      Chu kỳ tiền mặt  3,940.691 2,595.316
      Vòng quay tổng tài sản  0.088 0.153
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  6.461 8.429
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm