Công Ty
NHC ( HNX )
35 ()
  -  Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  3,856.000
      Thư giá  17,184.154
      Cổ tức /cp  2,000.000
      Tỷ suất cổ tức  5.32%
      Doanh Thu/CP   38,023.683
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -10.31%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -9.46%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -10.31%
      Tăng trưởng tổng tài sản  4.53%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  22.81%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  20.24%
      Lợi nhuận trước thuế biên  13.68%
      Lợi nhuận ròng biên  11.27%
      EBITDA  6.991
      ROA  20.01%
      ROE  23.94%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  2.372
      Thanh toán nhanh  1.492
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản   
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản   
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu   
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  111.646
      Vòng quay phải trả  11.675
      Vòng quay tồn kho  17.726
      Chu kỳ tiền mặt  -7.424
      Vòng quay tổng tài sản  1.776
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  14.665
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm