Công Ty
PDB ( HNX )
  -  Công ty cổ phần Vật liệu Xây dụng Dufago
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  2,942.727 3,081.818
      Thư giá  13,086.604 12,043.288
      Cổ tức /cp  909.091 2,272.727
      Tỷ suất cổ tức  5.15% 12.38%
      Doanh Thu/CP   42,789.696 38,553.960
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  1.61% 242.87%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  3.06% 220.27%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  1.61% 242.87%
      Tăng trưởng tổng tài sản  25.54% 24.97%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  29.78% 30.53%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  13.06% 14.06%
      Lợi nhuận trước thuế biên  9.45% 10.44%
      Lợi nhuận ròng biên  7.40% 8.08%
      EBITDA  2.718 3.048
      ROA  13.95% 17.20%
      ROE  23.42% 28.07%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  1.837 2.004
      Thanh toán nhanh  1.544 1.784
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  11.31% 5.36%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  31.22% 19.80%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  21.83% 8.95%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  4.669 5.419
      Vòng quay phải trả  16.439 15.185
      Vòng quay tồn kho  30.323 32.714
      Chu kỳ tiền mặt  68.195 54.476
      Vòng quay tổng tài sản  1.886 2.129
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  5.565 6.113
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm