Công Ty
GTN ( HSX )
15 ()
  -  Công ty cổ phần GTNFOODS
Mã CK       
     
  2017 2016
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  162.000 104.064
      Thư giá  10,571.389 11,088.843
      Cổ tức /cp  -  
      Tỷ suất cổ tức     
      Doanh Thu/CP   15,125.203 11,818.991
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  158.17% -70.93%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  457.76% 23.04%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  158.17% -70.93%
      Tăng trưởng tổng tài sản  36.98% 52.61%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  30.41% 85.39%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  11.61% 4.26%
      Lợi nhuận trước thuế biên  4.29% 1.31%
      Lợi nhuận ròng biên  1.07% 0.88%
      EBITDA  21.354 78.066
      ROA  0.97% 0.60%
      ROE  1.50% 0.88%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  3.002 8.419
      Thanh toán nhanh  1.766 2.945
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  0.05% 3.04%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  0.91% 4.63%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  0.09% 3.51%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  22.715 6.837
      Vòng quay phải trả  38.072 20.939
      Vòng quay tồn kho  14.101 17.551
      Chu kỳ tiền mặt  32.367 56.906
      Vòng quay tổng tài sản  0.910 0.686
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  6.727 6.408
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm