Công Ty
HBC ( HSX )
7 ()
  -  CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Mã CK       
     
  2017 2016
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  3,999.417 3,960.000
      Thư giá  11,544.062 12,545.691
      Cổ tức /cp  333.333 740.741
      Tỷ suất cổ tức  1.14% 3.34%
      Doanh Thu/CP   82,881.204 84,379.443
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  51.52% 579.31%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  36.83% 316.80%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  51.52% 579.31%
      Tăng trưởng tổng tài sản  22.26% 57.04%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  42.07% 59.69%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  10.52% 11.45%
      Lợi nhuận trước thuế biên  6.70% 6.64%
      Lợi nhuận ròng biên  5.36% 5.27%
      EBITDA  4.131 3.119
      ROA  6.75% 6.05%
      ROE  40.04% 37.57%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  1.072 1.114
      Thanh toán nhanh  0.401 0.449
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  2.38% 3.79%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  32.96% 27.54%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  14.85% 26.84%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  5.939 6.653
      Vòng quay phải trả  4.686 6.473
      Vòng quay tồn kho  5.595 2.791
      Chu kỳ tiền mặt  48.810 129.594
      Vòng quay tổng tài sản  1.260 1.149
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  12.438 12.072
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm