Công Ty
TKC ( HNX )
4.70 -0.4 (-7.84%)
  -  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ
Mở cửa 4,600  Cao 12 tuần 17,900  Giá trị (tỷ) 0.00  P/E n/a 
Cao nhất 4,700  Thấp 12 tuần Vốn hóa (tỷ) 50.44  P/B  
Thấp nhất 4,600  KLBQ 12 tuần 2,220  CPNY 11,382,232  Beta  
Khối lượng 5,899  GTBQ 12 tuần (tỷ)  0.00  Room 5,568,393  EPS  
TIN LIÊN QUAN

Giới thiệu doanh nghiệp

Thông tin liên hệ
Tên công ty Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ
Tên quốc tế Tan Ky Construction And Real Estate Trading Corporation
Vốn điều lệ 44,880,894,531 đồng
Địa chỉ 63 Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh - Việt Nam
Điện thoại 84-8-3840-9437
Số fax 84-8-3840-9438
Email info@tanky.com.vn  
Website www.tanky.com.vn  
Ban lãnh đạo
TRAN VAN SY Chủ tịch Hội đồng Quản trị
TRAN VAN TUAN Tổng Giám đốc
TRAN VAN NHO Phó Tổng Giám đốc
HUYNH TIEN HOANH Kế toán trưởng
DUONG TRONG TIN Trưởng ban kiểm soát

Phân ngành & Quy mô

Loại hình công ty Doanh nghiệp
Lĩnh vực Công nghiệp
Ngành Vật liệu & xây dựng
Số nhân viên 142
Số chi nhánh 0

Ngành Vật liệu & xây dựng

Mã CK
Giá
Thay đổi
P/E
P/B
Vốn hóa (tỷ)
ACC 18.80 -0.27% 187.50
BCC 7.00 0.00% 770.07
BCE 6.80 0.00% 204.00
BMP 51.60 + 0.97% 4,264.95
BTS 4.70 -2.13% 551.82
BXH 11.60 0.00% 34.94
C32 20.50 + 1.46% 312.63
C47 11.00 + 4.55% 195.73
C69 10.60 0.00% 159.00
C92 8.90 0.00% 47.28
CCI 13.50 0.00% 236.80
CDC 16.00 + 2.50% 257.59
CEE 14.30 + 4.55% 590.52
CEO 9.20 + 1.09% 2,393.26
CIG 2.18 + 5.96% 72.86
CII 23.15 + 3.67% 5,948.12
CLH 12.70 + 9.45% 139.00
CMS 3.50 0.00% 60.20
CSC 20.30 + 6.40% 442.80
CT6 4.10 0.00% 25.03
CTD 64.00 -0.78% 4,844.58
CTI 22.60 + 0.88% 1,436.40
CTX 11.50 0.00% 907.43
CVT 20.50 + 0.98% 759.50
CX8 9.70 0.00% 21.42
D2D 81.50 + 0.12% 1,738.89
DAG 6.62 -0.30% 341.84
DC2 5.20 0.00% 13.10
DC4 12.80 0.00% 371.20
DHA 30.30 + 1.98% 455.04
DID 5.90 0.00% 82.01
DIG 13.20 -0.76% 4,125.76
DIH 17.50 0.00% 103.43
DL1 30.10 0.00% 3,045.44
DNP 16.90 0.00% 1,690.00
DPG 45.60 + 0.11% 2,054.24
DPS 0.30 0.00% 9.33
DXV 3.90 + 5.13% 40.59
GKM 15.00 + 1.33% 215.46
GMX 22.50 0.00% 119.58
GTN 20.95 + 0.24% 5,250.00
HAS 7.39 -1.22% 56.94
HBC 11.10 + 1.80% 2,608.89
HCC 10.80 + 1.85% 71.70
HHG 1.40 -7.14% 45.37
HID 2.27 -4.41% 127.51
HLY 44.60 0.00% 44.60
HOM 3.40 0.00% 235.38
HPM 12.90 + 1.55% 49.78
HT1 14.60 + 0.68% 5,608.67
HTC 26.90 0.00% 295.90
HU1 8.00 0.00% 80.00
HU3 7.80 0.00% 78.00
HUB 19.00 + 0.79% 291.96
HVX 3.40 + 6.47% 150.32
ICG 7.40 0.00% 130.03
IDV 35.50 + 1.41% 601.35
IJC 14.85 + 1.01% 2,056.46
ITQ 2.00 -5.00% 45.30
KDM 2.40 0.00% 17.04
KSB 16.60 + 2.41% 910.30
KTT 4.10 0.00% 12.12
L10 16.90 -6.21% 155.17
L14 66.80 -0.75% 1,225.34
L18 9.30 0.00% 213.79
LBM 29.50 -2.03% 289.00
LCG 8.39 -0.60% 817.32
LCS 2.60 0.00% 19.76
LHC 62.50 0.00% 225.00
LIG 4.20 + 2.38% 183.76
LM8 21.50 0.00% 201.86
LMH 12.55 + 0.40% 322.94
LUT 2.90 0.00% 43.38
MBG 36.60 -9.84% 1,380.72
MCC 11.70 0.00% 58.34
MCO 2.20 0.00% 9.03
MDG 12.00 -6.67% 115.64
MEC 1.70 -5.88% 13.37
MST 4.60 + 2.17% 166.94
NAV 11.25 + 0.44% 90.40
NDX 12.00 0.00% 68.25
NHA 7.50 -5.33% 106.87
NHC 31.50 + 9.84% 105.24
NKG 6.08 -0.33% 1,102.92
NNC 47.25 + 1.48% 1,051.06
NTP 31.70 -0.63% 3,092.16
PHC 11.45 -0.44% 293.53
PTC 6.00 0.00% 97.26
PTD 16.20 0.00% 51.84
PXI 2.40 0.00% 72.00
PXS 5.95 -0.34% 355.80
PXT 1.80 0.00% 36.00
QNC 2.00 0.00% 74.23
REE 35.90 + 0.70% 11,208.34
ROS 24.85 -2.21% 13,792.63
S55 23.20 -1.29% 229.00
S74 4.80 0.00% 31.10
S99 8.00 -5.00% 325.50
SAV 9.25 -2.16% 122.43
SBA 15.00 + 0.67% 910.35
SC5 22.75 0.00% 340.87
SCI 10.00 + 1.00% 122.21
SD2 3.50 + 8.57% 54.81
SD4 3.80 0.00% 39.14
SD5 5.30 -3.77% 132.60
SD6 2.70 + 3.70% 97.36
SD9 6.10 0.00% 208.83
SDA 3.40 0.00% 89.10
SDC 16.50 0.00% 43.06
SDG 38.00 + 5.26% 272.00
SDN 28.80 0.00% 43.72
SDT 3.50 0.00% 149.56
SDU 8.10 0.00% 162.00
SHI 8.95 0.00% 776.59
SHP 22.50 -6.22% 1,977.29
SIC 8.80 + 9.09% 230.39
SII 18.00 0.00% 1,161.29
SJC 1.50 -6.67% 9.71
SJE 19.30 + 8.29% 382.68
SJS 17.20 -2.91% 1,902.09
SVN 1.80 + 5.56% 39.90
SZC 17.30 -1.16% 1,710.00
TA9 8.00 + 3.75% 103.08
TBX 18.70 0.00% 28.24
TCR 2.11 + 5.21% 100.84
TGG 1.81 0.00% 49.41
THG 42.90 + 0.23% 567.59
TLD 4.55 -1.10% 84.24
TNI 10.65 + 2.35% 572.25
TTB 7.87 -6.99% 342.77
TTC 12.30 0.00% 73.07
TTL 6.60 0.00% 276.23
TTZ 2.20 + 4.55% 17.41
TV2 85.50 -0.58% 2,040.86
TV3 30.20 + 0.33% 250.76
TV4 14.20 0.00% 223.94
TXM 2.90 0.00% 20.30
UDC 4.28 0.00% 148.54
UIC 37.20 0.00% 297.60
V12 10.70 0.00% 62.25
V21 23.50 0.00% 282.00
VC1 13.30 + 9.77% 175.20
VC2 13.80 0.00% 207.00
VC3 17.40 0.00% 567.87
VC6 8.70 + 2.30% 71.20
VC7 5.70 0.00% 130.41
VC9 13.00 0.00% 152.04
VCC 9.70 0.00% 116.40
VCG 27.20 -0.37% 11,970.36
VCS 80.50 0.00% 12,880.00
VE1 8.30 -9.64% 44.48
VE2 9.00 0.00% 18.88
VE3 6.00 0.00% 7.92
VE9 1.50 0.00% 18.79
VGC 18.50 -0.81% 8,227.22
VHL 28.20 -0.35% 702.50
VIT 14.50 0.00% 282.75
VNE 3.50 + 0.57% 288.41
VTS 32.00 0.00% 64.00
VTV 9.50 0.00% 296.40
VXB 8.10 0.00% 32.80

Lĩnh vực kinh doanh

    Xây dựng công nghiệp, xây dựng dân dụng và trang trí nội thất. Xây dựng cầu đường. Mua bán vật liệu xây dựng. San lấp mặt bằng, gia công cơ khí xây dựng. Xây dựng công trình cấp thoát nước - xử lý môi trường. Lắp đặt đường dây, trạm biến áp, thiết bị công nghiệp, hệ thống cơ điện lạnh.Trang trí ngoại thất. Lập dự án đầu tư. Đo đạc bản đồ. Tư vấn đầu tư (Trừ tư vấn tài chính - kế toán). Tư vấn đấu thầu. Lập dự toán - tổng dự toán công trình. Kinh doanh bất động sản. Dịch vụ tư vấn bất động sản.Sản xuất mua bán thiết bị - máy móc ngành xây dựng - công nghiệp, khu nhả tiền chế, thiết bị - dụng cụ trường học, thiết bị y tế, thiết bị văn phòng, dụng cụ thể dục thể thao (không sản xuất tại trụ sở và không kinh doanh súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ. Sản xuất vật liệu xây dựng (không sản xuất tại trụ sở)Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ. Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế. Kinh doanh cơ sở lưu trữ du lịch : Khách sạn, nhà nghỉ du lịch; kinh doanh nhà hàng ăn uống (Không kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ tại trụ sở).Kinh doanh phát triển khu du lịch (không hoạt động tại trụ sở). Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ôtô, đường thủy nội địa. Kinh daonh vận tải hành khách bằng ôtô.Cho thuê văn phòng, kho bãi, thiết bị - máy móc ngành nghề xây dựng - công nghiệp.Trồng rừng và khai thác rừng trồng. Trồng cây công- nông lâm nghiệp. Sản xuất cây giống. Chăn nuôi gia súc, gia cầm (Không hoạt động tại trụ sở)Mua bán gỗ tròn, gỗ xẻ, máy móc thiết bị - phụ tùng ngành công - nông - lâm - ngư nghiệp, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh). Chế biến gỗ (Không hoạt động tại trụ sở).Sản xuất hàng mộc gia dụng.Sản xuất nông - lâm - thủy - hải sản (không chế biến thực phẩm tươi sống tại trụ sở). Đo đạc và bản đồ.Môi giới bất động sản. Định giá bất động sản. Bổ sung: Sàn giao dịch bất động sản.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm