Công Ty
HBC ( HSX )
15.80 -0.1 (-0.63%)
  -  CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Mở cửa 15,850  Cao 12 tuần 21,200  Giá trị (tỷ) 0.02  P/E n/a 
Cao nhất 15,900  Thấp 12 tuần 15,600  Vốn hóa (tỷ) 3,252.83  P/B  
Thấp nhất 15,750  KLBQ 12 tuần 2,084,086  CPNY 196,074,977  Beta  
Khối lượng 1,139,230  GTBQ 12 tuần (tỷ)  1.08  Room 73,528,116  EPS  
TIN LIÊN QUAN

Giới thiệu doanh nghiệp

Thông tin liên hệ
Tên công ty CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Tên quốc tế Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company
Vốn điều lệ 496,537,468,750 đồng
Địa chỉ 235 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại 84-8-3932-5030
Số fax 84-8-3932-5221
Email hoabinh@hcm.vnn.vn  
Website www.hoabinhcorporation.com.vn  
Ban lãnh đạo
LE VIET HAI Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Tổng Giám đốc
LE QUOC DUY Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN TAN THO Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN VAN AN Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN VAN TINH Phó Tổng Giám Đốc
TRUONG QUANG NHAT Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN QUANG TRUNG Trưởng ban kiểm soát

Phân ngành & Quy mô

Loại hình công ty Doanh nghiệp
Lĩnh vực Công nghiệp
Ngành Vật liệu & xây dựng
Số nhân viên 3042
Số chi nhánh 0

Ngành Vật liệu & xây dựng

Mã CK
Giá
Thay đổi
P/E
P/B
Vốn hóa (tỷ)
ACC 20.80 0.00% 208.00
BCC 8.00 + 1.25% 891.08
BCE 7.31 -0.96% 217.20
BMP 44.35 -0.79% 3,601.88
BTS 4.50 0.00% 539.83
BXH 14.00 0.00% 42.17
C32 27.60 0.00% 414.83
C47 12.65 + 2.77% 221.26
C69 10.30 0.00% 103.00
C92 8.20 0.00% 43.57
CCI 13.60 + 6.99% 255.22
CDC 16.00 0.00% 251.30
CEE 16.40 + 3.66% 671.50
CEO 11.90 0.00% 1,837.41
CIG 3.50 -6.86% 102.82
CII 22.80 0.00% 5,647.87
CLH 14.40 0.00% 144.00
CMS 5.70 0.00% 98.04
CSC 20.20 -1.98% 405.90
CT6 4.10 0.00% 25.03
CTD 105.90 -1.51% 7,966.32
CTI 23.50 0.00% 1,480.50
CTX 20.00 0.00% 527.08
CVT 18.30 + 0.55% 675.11
CX8 9.50 0.00% 20.98
D2D 133.80 -2.99% 1,383.02
DAG 6.53 -0.46% 336.66
DC2 4.60 + 8.70% 12.60
DC4 8.40 0.00% 92.40
DHA 35.70 -0.84% 521.30
DID 5.30 0.00% 42.40
DIG 13.70 -0.36% 4,094.30
DIH 19.00 0.00% 112.29
DL1 33.30 0.00% 3,369.21
DNP 14.70 -1.36% 1,450.00
DPG 38.50 -1.17% 1,712.24
DPS 0.60 -16.67% 15.54
DXV 2.84 + 5.63% 29.70
GKM 15.10 + 0.66% 215.46
GMX 28.00 -10.00% 133.92
GTN 18.80 + 0.53% 4,725.00
HAS 8.00 -0.25% 62.24
HCC 14.80 + 1.35% 97.78
HHG 1.50 + 6.67% 55.83
HID 2.30 + 6.96% 140.34
HLG 8.25 -5.45% 344.96
HLY 27.30 + 5.49% 28.80
HOM 3.60 -2.78% 242.30
HPM 11.90 0.00% 45.22
HT1 15.70 + 0.32% 6,009.29
HTC 29.00 0.00% 319.00
HU1 9.55 0.00% 95.50
HU3 8.75 0.00% 87.50
HUB 15.70 + 4.78% 250.80
HVX 2.73 0.00% 113.36
ICG 9.40 0.00% 165.18
IDV 29.10 0.00% 486.09
IJC 10.75 -0.47% 1,466.94
ITQ 2.80 -3.57% 64.38
KDM 3.40 0.00% 24.14
KSB 22.10 0.00% 1,188.54
KTT 5.40 -7.41% 14.78
L10 23.30 0.00% 228.11
L14 46.60 -3.65% 673.45
L18 8.70 0.00% 99.95
LBM 28.50 + 1.75% 290.00
LCG 9.97 + 0.80% 984.90
LCS 2.70 0.00% 20.52
LHC 62.00 0.00% 223.20
LIG 5.00 -2.00% 209.40
LM8 19.50 0.00% 183.08
LMH 17.10 -3.22% 385.62
LUT 2.60 0.00% 38.90
MBG 5.60 0.00% 234.30
MCC 11.50 0.00% 57.34
MCO 1.50 0.00% 6.16
MDG 10.65 + 6.57% 117.19
MEC 1.90 0.00% 15.87
MST 3.00 -3.33% 103.01
NAV 9.00 -5.56% 68.00
NDX 12.40 0.00% 70.53
NHA 8.60 + 1.16% 130.95
NHC 34.40 0.00% 104.63
NKG 6.25 -1.12% 1,124.76
NNC 52.10 + 1.54% 1,159.57
NTP 34.80 + 0.57% 3,123.41
PHC 12.90 + 1.55% 306.64
PTC 7.70 0.00% 124.82
PTD 18.10 0.00% 57.92
PXI 2.30 0.00% 69.00
PXS 4.90 -0.82% 291.60
PXT 1.32 -5.30% 25.00
QNC 3.60 0.00% 133.61
REE 32.20 -0.47% 9,937.13
ROS 30.10 0.00% 17,084.70
S55 23.60 0.00% 236.00
S74 4.50 0.00% 29.16
S99 8.90 0.00% 363.04
SAV 9.90 0.00% 133.93
SBA 13.70 + 0.36% 828.96
SC5 27.00 -3.33% 391.07
SCI 14.30 -2.80% 152.90
SD2 5.10 + 7.84% 79.33
SD4 6.00 0.00% 61.80
SD5 6.20 -3.23% 156.00
SD6 3.50 0.00% 121.70
SD9 6.60 -1.52% 222.52
SDA 2.80 0.00% 73.38
SDC 14.00 0.00% 36.54
SDG 23.50 -8.51% 146.20
SDN 28.80 + 5.90% 46.31
SDT 4.10 0.00% 175.20
SDU 8.50 0.00% 170.00
SHI 8.37 -0.84% 706.07
SHP 23.80 0.00% 2,230.30
SIC 9.50 -5.26% 215.99
SII 15.85 + 6.62% 1,090.32
SJC 2.00 0.00% 13.87
SJE 26.50 0.00% 485.22
SJS 18.20 + 6.04% 2,198.22
SVN 1.10 0.00% 23.10
SZC 19.80 + 2.02% 2,020.00
TA9 8.20 + 4.88% 106.81
TBX 9.00 0.00% 13.59
TCR 1.99 0.00% 90.40
TGG 2.94 + 5.44% 84.63
THG 40.30 + 0.74% 535.91
TKC 20.20 -5.94% 203.91
TLD 5.40 + 0.93% 102.02
TNI 12.05 + 0.41% 635.25
TTB 22.80 -1.10% 1,055.95
TTC 14.00 + 1.43% 84.36
TTL 11.20 0.00% 468.76
TTZ 8.10 -2.47% 59.81
TV2 150.00 -2.67% 1,797.72
TV3 38.00 + 0.53% 316.15
TV4 25.00 + 7.20% 422.64
TXM 4.30 + 2.33% 30.80
UDC 4.80 -2.08% 163.12
UIC 34.50 -0.72% 274.00
V12 13.40 0.00% 77.96
V21 10.20 0.00% 122.40
VC1 17.30 0.00% 207.60
VC2 18.90 -4.76% 270.00
VC3 23.40 -0.43% 661.24
VC6 9.70 0.00% 77.60
VC7 7.80 0.00% 171.59
VC9 11.70 0.00% 136.83
VCC 9.70 0.00% 116.40
VCG 26.40 0.00% 11,661.16
VCS 62.30 -1.12% 9,658.88
VE1 10.10 -0.99% 59.31
VE2 11.00 0.00% 23.08
VE3 6.10 0.00% 8.05
VE9 2.10 0.00% 26.30
VGC 20.45 -1.96% 8,989.42
VHL 32.00 + 2.50% 820.00
VIT 15.00 0.00% 292.49
VNE 4.14 0.00% 339.21
VTS 22.40 0.00% 44.80
VTV 8.70 0.00% 271.44
VXB 9.00 0.00% 36.44

Lĩnh vực kinh doanh

  - Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, công trình giao thông, hệ thống cáp, hệ thống cấp thóat nước;
  - San lấp mặt bằng;
  - Kinh doanh nhà;
  - Tư vấn xây dựng;
  - Tư vấn, thiết kế và thi công điện nước;
  - Dịch vụ sửa chữa nhà;
  - Trang trí nội thất;
  - Trồng rừng cao su, xà cừ và tràm...
  - Khai thác và sơ chế gỗ;
  - Kinh doanh khu du lịch, khách sạn;
  - Cho thuê nhà phục vụ các mục đích kinh doanh;
  - Thiết kế kết cấu, kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm