MAYBANK KIM ENG

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (08) 44 555 888
 • (08) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (08) 44 555 888
 • (08) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (08) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (08) 44 555 888 - Ext: 1
YIM Skype
Giao dịch ký quỹ

THÔNG BÁO

CTY TNHH Một Thành Viên Chứng Khoán Maybank Kim Eng xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng 

Các mức tỷ lệ đảm bảo cho tài khoản giao dịch ký quỹ có hiệu lực từ ngày 01/12/2014 như sau:

 1. Tỷ lệ ký quỹ ban đầu: 50%.
   
 2. Tỷ lệ ký quỹ duy trì: 35%.
 3. Tỷ lệ ký quỹ xử lý bán: 25%
   
   

     Trân trọng thông báo.

**************************************************************************************************************** 

THÔNG BÁO

CTY TNHH MTV Chứng Khoán Maybank Kim Eng xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng 
mức phí mới có hiệu lực từ ngày 15/5/2014 như sau:

 1. Phí giao dịch ký quỹ là 0,038%/ngày.
   

     Trân trọng thông báo.

**************************************************************************************************************** 

THÔNG BÁO

CTY TNHH MTV Chứng Khoán Maybank Kim Eng xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng
mức phí mới có hiệu lực từ ngày 26/3/2014 như sau:

 1. Phí ứng trước tiền bán là 0,038%/ngày. Mức phí tối thiểu là 50.000 đồng.
   

     Trân trọng thông báo.

****************************************************************************************************************

THÔNG BÁO

CTCP Chứng Khoán Maybank Kim Eng xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng
mức phí mới có hiệu lực từ ngày 25/12/2013 như sau:

 1. Phí ứng trước tiền bán là 0,04%/ngày. Mức phí tối thiểu là 50.000 đồng.
   
 2. Phí giao dịch ký quỹ là 0,04%/ngày.
   

     Trân trọng thông báo.

****************************************************************************************************************

THÔNG BÁO

CTCP Chứng Khoán Maybank Kim Eng xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng
mức phí mới có hiệu lực từ ngày 1/12/2013 như sau:

 1. Phí ứng trước tiền bán là 0,042%/ngày. Mức phí tối thiểu là 50.000 đồng.
   
 2. Phí giao dịch ký quỹ là 0,042%/ngày.
   

     Trân trọng thông báo.

****************************************************************************************************************

THÔNG BÁO

CTCP Chứng Khoán Maybank Kim Eng xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng
mức phí mới có hiệu lực từ ngày 19/9/2013 như sau:

 1. Phí ứng trước tiền bán là 0,043%/ngày. Mức phí tối thiểu là 50.000 đồng.
   
 2. Phí giao dịch ký quỹ là 0,042%/ngày.
   

     Trân trọng thông báo.

 

****************************************************************************************************************

THÔNG BÁO

CTCP Chứng Khoán Maybank Kim Eng xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng
mức phí mới có hiệu lực từ ngày 15/05/2013 như sau:

 1. Phí ứng trước tiền bán là 0,043%/ngày. Mức phí tối thiểu là 50.000 đồng.
   
 2. Phí giao dịch ký quỹ là 0,043%/ngày.
   

     Trân trọng thông báo.

 

 ****************************************************************************************************************

THÔNG BÁO

CTCP Chứng Khoán Maybank Kim Eng xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng
mức phí mới có hiệu lực từ ngày 26/11/2012 như sau:

 1. Phí ứng trước tiền bán là 0,045%/ngày. Mức phí tối thiểu là 50.000 đồng.
   
 2. Phí giao dịch ký quỹ là 0,045%/ngày.
   

       Trân trọng thông báo.

 

****************************************************************************************************************

THÔNG BÁO

CTCP Chứng Khoán Maybank Kim Eng xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng
mức phí mới có hiệu lực từ ngày 17/09/2012 như sau:

 1. Phí ứng trước tiền bán là 0,05%/ngày. Mức phí tối thiểu là 50.000 đồng.
   
 2. Phí giao dịch ký quỹ là 0,05%/ngày.
   

       Trân trọng thông báo.

 

 ****************************************************************************************************************

THÔNG BÁO

CTCP Chứng Khoán Maybank Kim Eng xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng
mức phí mới có hiệu lực từ ngày 11/06/2012 như sau:

 1. Phí ứng trước tiền bán là 0,055%/ngày. Mức phí tối thiểu là 50.000 đồng.
   
 2. Phí giao dịch ký quỹ là 0,055%/ngày.
   
 3. Phí hỗ trợ thanh toán là 0,057%/ngày. Mức phí tối thiểu là 100.000 đồng.

      
        Trân trọng thông báo.

 

 ****************************************************************************************************************

         THÔNG BÁO

(V/v: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ)

 

Theo công bố đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ngày 11/10/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Maybank Kim Eng trân trọng thông báo về việc thực hiện giao dịch ký quỹ tại công ty như sau:

1. Lãi suất cho vay: Tổng Giám Đốc ủy quyền cho Kế Toán Trưởng công bố theo từng thời điểm.

Lãi suất đang áp dụng từ ngày 11/06/2012:

01 – 90 ngày:              0.055% / ngày

91 – 180 ngày:            0.066% / ngày

2. Thời hạn vay: 90 ngày, được xem xét gia hạn đến 180 ngày.

3. Phương thức gọi bổ sung tài sản: Gửi tin nhắn vào điện thoại di động mà khách hàng đã đăng ký với KEVS khi mở Tài khoản giao dịch Ký quỹ.

4. Danh mục và tỷ lệ ký quỹ: (vui lòng xem thông tin tại Tin MBKE: http://www.maybank-kimeng.com.vn )

Trân trọng thông báo.