Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACC 21.00
ACE 27.70 0.00%
ACS 14.10 0.00%
AMS 7.90 0.00%
ASD 0.90 0.00%
B82 2.50 -7.41%
BCC 7.10 -2.74%
BCE 5.85
BDT 13.00 0.00%
BHC 3.20 0.00%
BHV 4.30 0.00%
BMN 8.30 0.00%
BMP 74.00
BT6 4.20 0.00%
BTC 61.00 0.00%
BTD 17.10 +4.27%
BTS 4.80 -4.00%
BXH 14.90 0.00%
C32 36.20
C36 13.70 0.00%
C47 12.25
C69 4.60 -2.13%
C71 10.00 +1.01%
C92 10.00 0.00%
CC1 14.00 0.00%
CC4 12.70 0.00%
CCH 7.30 0.00%
CCI 15.00
CCM 24.20 0.00%
CCV 35.00 +6.06%
CDC 18.15
CDR 12.30 0.00%
CE1 8.00 0.00%
CEE 20.20
CEG 9.50 0.00%
CEO 10.90 +2.83%
CH5 30.00 0.00%
CHC 10.00 0.00%
CI5 9.10 0.00%
CID 2.20 0.00%
CIG 2.57
CII 33.00
CIP 10.00 0.00%
CLH 14.50 -8.80%
CMS 4.00 0.00%
CNN 14.20 0.00%
CNT 3.40 0.00%
CQT 2.90 -9.38%
CSC 24.90 -0.40%
CT3 7.10 0.00%
CT6 6.50 0.00%
CTD 161.60
CTI 35.00
CTN 0.80 0.00%
CTR 24.50 +0.82%
CTX 27.20 0.00%
CVT 48.20
CX8 9.90 0.00%
CYC 2.00 +5.26%
D2D 69.10
DAC 13.00 0.00%
DAG 8.90
DC1 13.00 0.00%
DC2 6.50 0.00%
DC4 11.40 0.00%
DCF 11.30 0.00%
DCT 0.70 0.00%
DGT 11.00 0.00%
DHA 30.00
DID 5.00 0.00%
DIG 28.10
DIH 12.30 0.00%
DL1 45.20 0.00%
DND 18.30 0.00%
DNP 19.00 -2.56%
DOC 11.00 0.00%
DPG 63.00 -0.63%
DPS 1.80 0.00%
DSG 10.00 0.00%
DTV 14.60 0.00%
DXV 4.60
G36 5.90 0.00%
GKM 13.50 +4.65%
GMX 25.00 0.00%
GND 26.70 0.00%
GTH 5.10 0.00%
GTN 11.60
H11 9.70 0.00%
HAM 18.00 0.00%
HAN 12.00 0.00%
HAS 9.20
HBC 44.50
HC3 28.00 -1.75%
HCC 16.50 -1.79%
HCI 4.50 0.00%
HEC 16.30 +14.79%
HEJ 12.50 +1.63%
HHG 6.00 +1.69%
HID 3.60
HLG 8.65
HLY 15.90 0.00%
HMS 31.50 +1.29%
HOM 4.10 0.00%
HPM 14.90 -4.49%
HT1 15.10
HTC 27.50 0.00%
HU1 8.20
HU3 11.70
HU4 7.90 +14.49%
HVX 4.05
I10 0.80 0.00%
ICC 50.30 +14.84%
ICG 6.10 +1.67%
ICI 9.00 0.00%
ICN 28.50 +5.17%
IDV 32.50 +0.31%
IJC 9.29
ITQ 3.00 +3.45%
KDM 2.70 0.00%
KSB 41.30
KTT 5.90 0.00%
L10 16.80
L12 6.20 +8.77%
L14 57.50 +0.17%
L18 8.50 +7.59%
L45 3.30 0.00%
LAI 10.00 0.00%
LBM 34.00
LCC 3.10 0.00%
LCG 10.05
LCS 3.90 -9.30%
LHC 55.60 -0.71%
LIC 8.00 0.00%
LIG 4.00 +2.56%
LM8 23.60
LUT 2.30 -4.17%
MBG 2.60 -3.70%
MCC 13.80 0.00%
MCO 1.90 +5.56%
MDG 12.95
MEC 3.40 +6.25%
MST 3.00
NAV 4.93
NDX 14.70
NHA 11.90
NHC 34.00
NKG 30.85
NNC 48.90
NTP 63.80
PHC 17.80
PTC 5.32
PTD 13.50
PVV 1.30
PXI 2.20
PXS 7.76
PXT 3.90
QNC 3.00
REE 39.40
ROS 136.20
S55 21.60
S74 5.00
S99 5.00
SAV 10.00
SBA 15.90
SC5 24.00
SCI 9.00
SCJ 3.10
SD2 4.70
SD4 9.40
SD5 10.00
SD6 6.60
SD7 3.50
SD9 8.40
SDA 3.00
SDC 14.40
SDE 3.60
SDG 20.00
SDN 35.00
SDP 2.80
SDT 7.60
SDU 11.60
SHI 6.55
SHP 22.80
SIC 11.00
SII 19.90
SJC 13.70
SJE 25.60
SJS 32.00
SVN 2.30
TA9 14.10
TBX 9.00
TCR 3.08
THG 39.00
TKC 26.90
TLD 20.25
TNI 5.87
TTB 11.70
TTC 19.30
TTL 9.50
TTZ 5.30
TV1 17.00
TV2 126.00
TV3 25.60
TV4 15.60
TXM 9.50
UDC 3.63
UIC 29.30
V12 10.90
V21 19.40
VC1 13.50
VC2 14.60
VC3 21.60
VC6 8.20
VC7 17.10
VC9 13.50
VCC 11.20
VCG 25.00
VCS 238.90
VE1 19.60
VE2 11.40
VE3 11.00
VE9 6.30
VGC 25.10
VHL 48.20
VIT 13.50
VNE 6.93
VTS 14.00
VTV 14.40
VXB 12.80

PNT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

VSD- 13/03/2018

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận Tên chứng khoán Cổ phiếu CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận Mã chứng khoán: PNT Mã ISIN: VN000000PNT5 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: UpCOM Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2018 Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết) - Thời gian thực hiện: TCPH sẽ thông báo chính thức sau - Địa điểm thực hiện: Phòng Hoa Sen – Khách sạn Tân Sơn Nhất (5 sao) số 202 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 09, Q. Phú Nhuận, TP.HCM - Nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018: Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng 2018, thông qua báo cáo tài chính 2017 được kiểm toán, phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2017, kế hoạch phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức 2018, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội (nếu có)... Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh. Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu. Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm