Thị trường
807.13 + 3.20 (0.40%)
Mở cửa   803.93 Cao 12 tuần   807.87 P/E   0.00
Cao nhất 808.16 Thấp 12 tuần 0.00 P/B 0.00
Thấp nhất 803.93 KLBQ 12 tuần 197,485,009 Vốn hóa 2,036,233.58
Khối lượng 176,702,056 GTBQ 12 tuần(tỷ) 3,846.67 GTGD trong ngày (tỷ)   3,997.23
TIN LIÊN QUAN
Ngày 22/09/2017 21/09/2017 20/09/2017 19/09/2017 18/09/2017 15/09/2017
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu   130,767,410  137,443,940  160,487,610  167,579,320  142,760,690 
Thỏa thuận:   7,980,417  13,319,768  12,361,386  6,380,623  21,186,424 
Chứng chỉ quỹ  
Thỏa thuận:  
Trái phiếu  
Tổng cộng   138,747,827  150,763,708  172,848,996  173,959,943  163,947,114 
Giao dịch NĐTNN            
Mua   8,099,410  9,242,780  13,306,760  7,683,520  22,139,470 
Thỏa thuận:   1,434,970  3,205,618  2,748,762  755,000  1,722,000 
Bán   7,020,350  7,842,120  15,266,160  8,392,060  39,047,090 
Thỏa thuận:   1,024,150  3,205,618  2,799,005  2,255,000  2,803,883 
Chênh lệch   1,489,880  1,400,660  -2,009,643  -2,208,540  -17,989,503 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua  
Tổng lệnh bán  
Chênh lệch  
Khối lượng đặt mua  
Khối lượng đặt bán   0  -
Chênh lệch  
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm