Thị trường

Top 10

Thay đổi(%) Khối lượng Giá trị (tỷ)

Biến động giá theo ngành

( ngày: 16/04/2014 )
Nhóm ngành % thay đổi % tăng/giảm
Công nghiệp - 2.20 %
Tài chính - 2.53 %
Hàng tiêu dùng - 0.54 %
Nguyên vật liệu - 1.92 %
Dịch vụ tiêu dùng - 0.69 %
Dịch vụ Tiện ích - 0.28 %
Y tế - 0.16 %
Dầu khí - 2.51 %
Công nghệ thông tin + 1.19 %
Viễn thông - 2.12 %

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (08) 44 555 888
 • (08) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (08) 44 555 888
 • (08) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (08) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (08) 44 555 888 - Ext: 1
YIM Skype