Thị trường

Top 10

Thay đổi(%) Khối lượng Giá trị (tỷ)

Biến động giá theo ngành

( ngày: 23/04/2014 )
Nhóm ngành % thay đổi % tăng/giảm
Công nghiệp - 1.65 %
Tài chính + 0.29 %
Hàng tiêu dùng - 0.68 %
Nguyên vật liệu - 1.19 %
Dịch vụ tiêu dùng + 7.31 %
Dịch vụ Tiện ích - 0.40 %
Y tế - 0.09 %
Dầu khí + 0.23 %
Công nghệ thông tin + 2.04 %
Viễn thông - 2.21 %

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (08) 44 555 888
 • (08) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (08) 44 555 888
 • (08) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (08) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (08) 44 555 888 - Ext: 1
YIM Skype