Thị trường

Top 10

Thay đổi(%) Khối lượng Giá trị (tỷ)

Biến động giá theo ngành

( ngày: 17/09/2014 )
Nhóm ngành % thay đổi % tăng/giảm
Công nghiệp + 0.52 %
Tài chính + 0.23 %
Hàng tiêu dùng - 1.05 %
Nguyên vật liệu + 0.57 %
Dịch vụ tiêu dùng - 0.26 %
Dịch vụ Tiện ích - 0.19 %
Y tế + 0.65 %
Dầu khí - 1.38 %
Công nghệ thông tin + 1.49 %
Viễn thông + 0.60 %

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (08) 44 555 888
 • (08) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (08) 44 555 888
 • (08) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (08) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (08) 44 555 888 - Ext: 1
YIM Skype