Thị trường

Top 10

Thay đổi(%) Khối lượng Giá trị (tỷ)

Biến động giá theo ngành

( ngày: 18/04/2014 )
Nhóm ngành % thay đổi % tăng/giảm
Công nghiệp - 1.72 %
Tài chính - 3.13 %
Hàng tiêu dùng - 1.44 %
Nguyên vật liệu - 3.67 %
Dịch vụ tiêu dùng + 6.19 %
Dịch vụ Tiện ích - 3.36 %
Y tế - 0.89 %
Dầu khí - 1.40 %
Công nghệ thông tin - 0.82 %
Viễn thông - 3.54 %

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (08) 44 555 888
 • (08) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (08) 44 555 888
 • (08) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (08) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (08) 44 555 888 - Ext: 1
YIM Skype